ЕТАП 2

След стартиране на Етап 2 ще започне озеленяването и поставяне на пейки по алеите. Заедно с осветление ще изградим детска площадка за вашите деца. В комплекса на етап 2 ще бъде предвиден хранителен магазин за удобство на всички живущи в района.

Запазете си час

Заявка за посещение